ยินดีต้อนรับสู่ SCORECARD-COCKPIT

หน้าแรก  |   ติดต่อเรา  |   อบรม  |   บทความ  |   ดาวน์โหลด  |   ถาม-ตอบ  |   ค้นหา  |   คำถามที่พบบ่อย  |   หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ Scorecard Cockpit

· DRER 
ระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อน การปฎิรูปการศึกษาระดับภูมิภาค
· Scorecard - Ent 
Scorecard - Ent FeatureScorecard - Ent Overviewโปรแกรมฟื้นฟู
· Scorecard Smart Box : Content 
สาระของ โปรแกรม
· scorecard Smart Box : Manual 
· software service 
Freewareupgradeนวนครup date
· การจัดการระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
รายวิชา การจัดการระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน


เอกสารบรรยายนักศึกษา ป โท
· การลงทะเบียนเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการ 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
· การอบรม 
การเบิกค่าลงทะเบียนคู่มือการอบรมตารางการอบรม Scorecard-cockpit
· กิจกรรมจักรยาน 
กิจกรรมปั่นจักรยาน
เมืองสามอ่าว
· ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
ตัวอย่าง กรณีศึกษา การนำระบบไปใช้ ในด้านต่าง ๆ และบทเรียนที่ได้
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Scorecard Cockpit
· ตัวอย่างฐานข้อมูล Scorecard-Cockpit 
ฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2550ฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2551
· เอกสาร Scorecard-cockpit 
บทความหนังสือ


ขณะนี้มีทั้งหมด 82 ดาวน์โหลด และ 38 ประเภท ในฐานข้อมูล

Copyright © 2006 All rights reserved.
By Dr. Weeradate  Cheunam