. Scorecard Cockpit
ยินดีต้อนรับสู่ SCORECARD-COCKPIT

หน้าแรก  |   ติดต่อเรา  |   อบรม  |   บทความ  |   ดาวน์โหลด  |   ถาม-ตอบ  |   ค้นหา  |   คำถามที่พบบ่อย  |   หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ Scorecard Cockpit
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Scorecard Smart Box


ที่สถานที่วันเดือนปีเวลาจำนวนที่รับหมายเหตุลงทะเบียนดูรายชื่อ
1
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม 2558
9.00 - 16.30
30
ผู้เข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องนำเครื่องมา
คลิก
คลิก
2
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
9.00 - 11.00 น
50
รับหน่วยงานละ 1 คน เพิ่มคิด ท่านละ 500 บาท
คลิก
คลิก
3
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
9.00 น - 11.00 น
60
รับหน่วยงานละ 1 คน เพิ่มคิด ท่านละ 500 บาท
คลิก
คลิก
4
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
9.00 - 11.00 น
80
รับหน่วยงานละ 1 คน เพิ่มคิด ท่านละ 500 บาท
คลิก
คลิก
5
ห้องประชุม โรงพยาบาล จิตเวชสงขลานครินทร์ อ เมือง จ. สงขลา
วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
30
ปิดรับสมัครแล้วครับ
คลิก
คลิก
6
ห้องประชุมสหกรณ์ครู สุราษธานี
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
7
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 อ.เมือง จ. อุดรธานี
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
8
ห้องประชุม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
9
สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ. เมือง จังหวัด พิษณุโลก
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
10
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
40
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
11
โรงแรมเฟิร์ส ถนน เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 นผ
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
12
โรงแรมเฟิร์ส ถนน เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพ
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
13
โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก
14
โรงแรมมณีจีนทร์ อ. เมือง จังหวัด จันทบุรี
วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
9.00 - 11.00 น
30
ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา
คลิก
คลิก


[ ย้อนกลับ ]

Copyright © 2006 All rights reserved.
By Dr. Weeradate  Cheunam