ยินดีต้อนรับสู่ SCORECARD-COCKPIT

หน้าแรก  |   ติดต่อเรา  |   อบรม  |   บทความ  |   ดาวน์โหลด  |   ถาม-ตอบ  |   ค้นหา  |   คำถามที่พบบ่อย  |   หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ Scorecard Cockpit
เอกสาร บทความ หนังสือ

การวางแผนยุทธศาสตร์ : Blue Ocean Strategy (BOS)  :  การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา

การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ : Balanced Scorecard  

การควบคุมและประเมินยุทธศาสตร์ : Scorecard Cockpit Enterprise : สูตรคำนวณเกณฑ์ความสำเร็จ  : ตัวอย่างร่าง : การจัดทำตัวชี้ดรายบุคคล

การพัฒนาระบบราชการ
  : หนังสือ องค์ความรู้การปฎิบัติราชการ  
Copyright © 2006 All rights reserved.
By Dr. Weeradate  Cheunam